Izrada alata

Izrada alata

Nudimo uslugu izrade alata raznih namjena: Za probijanje, savijanje izvlačenje, brizganje i slično. Alate sami konstruiramo, izrađujemo sve dijelove, sastavljamo i testiramo.

Mjerni instrumenti

Mjerni instrumenti

Nudimo uslugu izrade mjernih kalibara, tipa IDE-NE IDE, za kontrolu teško mjerljivih mjera i oblika prema vašem zahtjevu npr. kontrola profila lastinog repa i slično

Ostali proizvodi

Ostali proizvodi

Proizvodimo specijalne vijke i matice, navojna vretena, uvodnice, mjerne instrumente, dijelove za autoindustriju, dijelove za elektroindustriju, dijelove specijalnih strojeva i alata kao i ostalo prema vašim potrebama, pojedinačno ili u serijama.

Izrada prototipnih dijelova

Izrada prototipnih dijelova

Izrađujemo prototipne dijelove i pojedinačne izratke prema dostavljenoj dokumentaciji ili prema uzorku, uz izradu tehničko tehnološke dokumentacije.